SAM_6410 (640x360)

24 maja 2019 r. – w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie plenarne Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Obradom przewodniczył prezes Tadeusz Musiał. Program posiedzenia objął m.in. :
– zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej Towarzystwa za rok 2018,
– omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności TPPW w okresie od VI do VII Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa oraz realizacji uchwały zjazdowej, a także sprawy bieżące.