14 maja 2019 r. – w Sali Laboratorium Wiary na Ostrowie Tumskim w Poznaniu miało miejsce kolejne spotkanie na temat aspektów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zorganizowane staraniem dr. Szczepana Cofty z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Oddział w Poznaniu. W spotkaniu, którego głównym elementem był wykład prof. Janusza Karwata pt. „LEKARZE I SŁUŻBA ZDROWIA W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM. Postscriptum do obchodów stulecia Powstania Wielkopolskiego” uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym członkowie TPPW. Prof. Karwat przedstawił przebieg powstania w aspekcie podejmowanych działań sanitarno-medycznych w jego kolejnych fazach. Omówił również strukturę służb medycznych, zwracając uwagę na profesjonalizm i skuteczność działań podejmowanych przez liczną rzeszę lekarzy i personelu medycznego. Szczególnie szeroko omówiona została działalność późniejszego generała, prof. Ireneusza Wierzejewskiego, wybitnego ortopedy i szefa służb medycznych powstania. W dyskusji głos zabrał m.in. prof. Michał Umbreit z TPPW, który na podstawie historii rodzinnych uzupełnił wykład o aspekt farmaceutyczno-aptekarski. Towarzystwo ponadto reprezentowali Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW i jego zastępca Roman Grewling.