DSC_0301 (640x426)

27 kwietnia 2019 r. – w sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się VI Zjazd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Wśród gości obecni byli m.in. prezes Zarządu Głównego TPPW 1918/19 Tadeusz Musiał, prezes Oddziału  Wielkopolskiego TPPW 1918/19 Wawrzyniec Wierzejewski, seniorzy Towarzystwa: Jadwiga Kadow – małżonka Honorowego Prezesa Oddziału KP TPPW 1918/19 śp. Mariana Kadowa, Jan Głodek, Eugeniusz Grubczyński- chorąży sztandaru Towarzystwa oraz reprezentujący Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Bolesław Danielkiewicz. Obrady prowadził Janusz Nowakowski. Zjazd dokonał podsumowania dotychczasowego dorobku za czas kadencji w latach 2015-2019 oraz podjął uchwałę wytyczającą kierunki dalszego działania. Wybrano nowy 9 – osobowy skład Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPPW 1918/19. Na czele jego stanął nowo wybrany prezes dr Sławomir Łaniecki(członek Koła TPPW w Bydgoszczy). W składzie Prezydium znaleźli się ponadto: wiceprezesi – Małgorzata Dzióbkowska (prezes Koła TPPW w Pakości) oraz Jacek Pietraszko (dotychczasowy prezes Oddziału, prezes Koła TPPW w Żninie), sekretarz – Mariola Polańska (prezes Koła TPPW w Szubinie) oraz skarbnik – Andrzej Grubczyński (członek Koła TPPW w Bydgoszczy). Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Ewa Grzanka (prezes Koła TPPW w Brzozie), Grzegorz Michalak (prezes Koła TPPW w Barcinie) i Zbigniew Zwierzykowski (członek Koła TPPW w Żninie) oraz delegatów na VII Krajowy Zjazd Towarzystwa, który odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Poznaniu. Obradom zjazdowym towarzyszyła miła atmosfera wspomnień z obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, organizowanych w „małych Ojczyznach”. Spotkanie upamiętniono wspólną fotografią w ogrodach Uniwersytetu.