IMG_3257 (640x427)

 13 kwietnia 2019 r. – w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się V Zjazd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Wśród gości obecni byli m.in. senatorowie RP – Piotr Florek i Robert Gaweł, Stanisław Kalemba – były, wieloletni poseł RP , minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 2012-2014, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego do spraw obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Przemysław Terlecki, prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Włodzimierz Orsztynowicz, Stanisław Słopień – prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Mirosław Grzędowski oraz komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – hm Tomasz Kujaczyński. Obrady prowadził Włodzimierz Warchalewski. Uczestniczyli w nich również członkowie Prezydium Zarządu Głównego TPPW na czele z prezesem Tadeuszem Musiałem oraz prezes honorowy Stefan Barłóg. Zjazd dokonał podsumowania dotychczasowego dorobku oraz po dyskusji podjął uchwałę wytyczającą kierunki dalszego działania. Wybrano nowy 15 – osobowy skład Zarządu Oddziału Wielkopolskiego. Na czele jego stanął ponownie Wawrzyniec Wierzejewski. W składzie Prezydium znaleźli się ponadto: wiceprzewodniczący – Roman Grewling oraz Ryszard Taciak, sekretarz – Marek Urbanowicz oraz skarbnik – Magdalena Lipińska. Wybrano również Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i delegatów na VII Krajowy Zjazd TPPW.
Obradom zjazdowym towarzyszyła wystawa o tematyce powstańczej przygotowana przez członków TPPW – Marcina Nowakowskiego – członka Zarządu Koła nr 1 w Poznaniu oraz Stanisława Walkiewicza – wiceprezesa Koła w Kamieńcu.

Fot. Waldemar Warciarek