9csxpInA (640x428)

23 marca 2019 r. – w sali sesyjnej ratusza w Zielonej Górze obradował V Zjazd Delegatów Oddziału Lubuskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Wśród gości zjazdu znaleźli się m.in. wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, reprezentujący Prezydenta Zielonej Góry naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki UM Stanisław Tarnawski i prezes zielonogórskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Leszek Kornosz. Zarząd Główny TPPW reprezentowali prezes Tadeusz Musiał, sekretarz generalny Piotr Wojtczak i prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski. Obrady poprzedziło uroczyste wręczenie odznaczeń dla osób szczególnie zasłużonych dla upamiętniania i upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Członkowie TPPW Koło w Sulechowie: dr Jan Mielżyński oraz Roman Zawalny, a także samo Koło wyróżnieni zostali przez sejmik województwa lubuskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Dotychczasowych członków Prezydium Zarządu Oddziału: Jerzego Przybeckiego oraz Tadeusza Kaźmierczaka odznaczono nadanym przez prezydenta Miasta Złotym Medalem za Zasługi dla Zielonej Góry. Wręczono także odznaki honorowe za zasługi dla TPPW „Wierni Tradycji”. Z kandydowania zrezygnował dotychczasowy, wieloletni i zasłużony prezes Jerzy Przybecki. Serdeczne podziękowania i pamiątkowy dyplom uznania przekazał mu w imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa prezes Tadeusz Musiał. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano 15-osobowy zarząd Oddziału Lubuskiego TPPW. Na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowało się również Prezydium, w skład którego weszli:
prezes – Kamil Hypki,
wiceprezesi – Damian Bączkiewicz, Błażej Mościpan,
sekretarz – Katarzyna Zielińska,
skarbnik – Anna Gruszecka.