Urząd 1 (640x427)

28 lutego 2019 r. – odbyło się w wolsztyński ratuszu spotkanie podsumowujące obchody 100. rocznicy wyzwolenia Wolsztyna podczas Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości wzięli udział członkowie Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wśród najważniejszych działań komitetu należy wymienić:
• Wielkopolski Pociąg do Niepodległości, przejazd eszelonu powstańczego na trasie Wolsztyn-Poznań Główny-Wolsztyn
• Rekonstrukcja historyczna dotycząca wyzwolenia Wolsztyna
• Odsłonięcie murala powstańczego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
• Przemarsz Ochotniczej Kompanii Wojsk Wielkopolskich
• Wydanie broszury Szlak turystyczny – „Powstanie Wielkopolskie w Wolsztynie i okolicy”
• Odsłonięcie tablicy upamiętniającej księdza Leopolda Zygarłowskiego oraz obelisk ku czci Józefa Buczkowskiego
• Zorganizowanie wystawy „Ziemia Wolsztyńska- Niepodległość” w Muzeum im. Marcina Rożka
• Wystawa kartograficzna „Palcem po mapie” prezentująca mapy wydane przez dowództwo Wojsk Wielkopolskich i Komisję Delimitacyjną
• Renowacja grobów powstańczych m.in. braci Kaczmarków
• Wydanie książki – „Wolsztyński słownik Powstańców Wielkopolskich”
• Zorganizowanie konkursów o tematyce powstańczej – plastyczny, muzyczny i wiedzy
• Wykład dr. Marka Rezlera – „Odradzająca się Polska i powstańcze realia wielkopolskie 1918/1919
• Został nakręcony reportaż przez TVP3 – z cyklu „Zapomniane historie” https://poznan.tvp.pl/41139718/01022019
Wszystkie działania oraz inicjatywy opisane są na stronie powstańczej – http://www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/

Fot. Danuta Sawicka, Biuro Promocji i Turystyki w Wolsztynie