Żerków (3) (640x426)

16 lutego 2019 r. – w Żerkowie zorganizowano obchody stulecia rozejmu w Trewirze, kończącego zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Oprócz mieszkańców gminy, na żerkowskim rynku zgromadziły się władze samorządowe ze starostą jarocińskim Lidią Czechak, burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Michałem Surmą, radnym Sejmiku Wojewódzkiego Janem Grześkiem oraz delegacje: Związku Kombatantów RP i BWP w Żerkowie, OSP gminy Żerków, 33. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika w Żerkowie, Kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Jarocina z prezesem Waldemarem Kwiecińskim i Żerkowa z prezesem Robertem Rogackim, jednostek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń.. Obchody uświetniły poczty sztandarowe. Uroczystość prowadził Wojciech Koterba z powstańczej Grupy Rekonstrukcyjnej z Mieszkowa. Zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych i pomordowanych mieszkańców miasta. Honory powstańcom oddała również załoga samolotu, który pozostawił nad żerkowskim rynkiem smugę białego dymu. Prowadzeni przez konny patrol ułanów ze stowarzyszenia Rodzina Ułańska z Krotoszyna, uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami Żerkowa do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza. Mijając ulokowany w szkolnym wejściu powstańczy posterunek wartowniczy, udali się do Auli im. Z. Herberta, gdzie młodzież szkolna zaprezentowała zgromadzonej publiczności akademię pt. „Nikt im iść nie kazał, a poszli bo tak chcieli… . Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Żerkowska Szwajcaria”. Na zakończenie Bożena Hałas i Wojciech Talaga zaprezentowali rezultat swych kilkuletnich prac w postaci wydanej na tą okoliczność książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy Żerkowa i gminy Żerków”. W ramach obchodów zorganizowane zostały także wystawy. W hali sportowej Stanisław Wałkiewicz i Marcin Nowkowski prezentowali zabytkową broń, mundury, ordery, wydawnictwa związane z Powstaniem Wielkopolskim oraz frontowy punkt sanitarny z epoki. Natomiast w hallu szkolnym można było zapoznać się z wydarzeniami tzw. rewolucji jarocińskiej z listopada 1918 roku, ukazanej na planszach wystawy „…zaczęło się w Jarocinie”. Całości powstańczego klimatu dopełniała kuchnia polowa, serwująca przed żerkowską szkołą wojskową grochówkę.

Fot. Ewa Graczyk
Urząd Miasta i Gminy
Żerków