Lgów (4) (640x426)

15 lutego 2019 r. – w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie, odprawiono mszę św. z ceremoniałem wojskowym w 150. rocznicę urodzin majora Zbigniewa Gorzeńskiego-Ostroroga, dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego oraz w 100. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze. Uroczystość rozpoczęło wystawienie warty honorowej przy grobie majora Gorzeńskiego przez żołnierzy batalionu z Jarocina. Nabożeństwo koncelebrowali ks. proboszcz parafii Brzóstków Przemysław Kubiak oraz ks. Marek Zawisła. W mszy św. uczestniczyły władze samorządowe ze starostą jarocińskim Lidią Czechak, burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Michałem Surmą, burmistrzem Jarocina Adamem Pawlickim, radą sołecką Lgowa oraz delegacje: Związku Kombatantów RP i BWP w Żerkowie, Szkoły Podstawowej z Komorza Przybysławskiego, kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – z Jarocina z prezesem Waldemarem Kwiecińskim i Żerkowa z prezesem Robertem Rogackim. Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe. Mszę zakończyło odśpiewanie „Roty”. Dalsza część uroczystości z udziałem kompanii honorowej jarocińskiego batalionu, odbyła się na przykościelnym cmentarzu w kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich. Po modlitwie za duszę majora Gorzeńskiego i jego podkomendnych głos zabrali burmistrz Żerkowa Michał Surma oraz Wojciech Koterba – powstańcza Grupa Rekonstrukcyjna z Mieszkowa. Po przemówieniach odczytano Apel Pamięci, a jarocińska kompania oddała salwę honorową. Następnie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie majora Gorzeńskiego. Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Fot. Ewa Graczyk
Urząd Miasta i Gminy
Żerków