Wręczanie legit p. Krzyżańskiej 23.02.2017r. 20170223_171638 (640x361)

23 lutego 2017 r. – w Zespole Szkół w Tulcach odbyło się  zebranie sprawozdawcze z działalności koła TPPW- Kleszczewo za rok 2016, połączone  z prelekcją pt:„Ofiary Niemieckich  Obozów Koncentracyjnych”. Prowadząca spotkanie Halina Kowalewska – prezes Koła TPPW – Kleszczewo   powitała  i przedstawiła  zaproszonych gości, wśród nich: Wawrzyńca Wierzejewskiego – prezesa Oddziału Wielkopolskiego TPPW, Elżbietę Rybarską – prezesa Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Henryka Walendowskiego – prezesa Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu, Ewę Heidrych- prezesa Stowarzyszenia na rzecz Hipoterapii, korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” w Poznaniu , oraz przedstawicieli lokalnego środowiska, m.in. : Henryka Lesińskiego- przewodniczącego Rady Gminy Kleszczewo, dyrektorów Zespołu Szkół  w Kleszczewie w Tulcach i Ziminie, przedstawicieli Stowarzyszenia Kibiców Lecha – Poznań, członków Zarządu i  Koła  TPPW
w Kleszczewie.

Halina Kowalewska  podsumowała działalność Koła, podkreślając bardzo dobrze układającą się współpracę z władzami, instytucjami lokalnymi i organami TPPW oraz podziękowała rodzinom przodków walczących o niepodległość  za udostępnianie z archiwów rodzinnych cennych pamiątek, wykorzystywanych do opracowywanych biogramów i organizowanych wystaw. W drugiej  części  spotkania Henryk Walendowski – prezes Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu przedstawił  projekt tego pomnika i omówił podjęte w tym zakresie działania. Prezes Elżbieta Rybarska zaprezentowała natomiast zagadnienia dotyczące ofiar II wojny światowej, ilustrując wystąpienie przeźroczami. Temat wzbudził duże zainteresowanie  licznie zebranych uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *