53018057_1164271153732513_2273370689928953856_n (640x480)
15 lutego 2019 r. – w przeddzień setnej rocznicy podpisania rozejmu w Trewirze, który formalnie zakończył okres Powstania Wielkopolskiego, w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu odbył się Zjazd Klubów Młodzieżowych TPPW. Organizatorami byli: Rada Młodzieżowa TPPW oraz Dyrekcja i młodzież z Marynki. Zjazd rozpoczął się podniosłym wykonaniem Marsylianki Wielkopolskiej przez szkolny chór. Następnie powitano licznie zgromadzonych gości honorowych m.in.: bp. Zdzisława Fortuniaka, przedstawiciela wojewody wielkopolskiego Romana Łukawskiego, Ewelinę Majchrzak – st. wizytatora  Kuratorium Oświaty, reprezentantkę marszałka województwa wielkopolskiego Krystynę Czajkę oraz Elizę Malarecką z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego premiera Jana Olszewskiego. Jako gospodarze wydarzenia głos zabrali: dyrektor liceum Jerzy Sokół oraz przewodniczący Rady Młodzieżowej Karol Przesławski. Następnie goście honorowi podzielili się refleksjami dotyczącymi 100. rocznicy Powstania. W kolejnej części wydarzenia głos zabierali naukowcy, eksperci zajmujący się historią Powstania Wielkopolskiego. Jako pierwszy działania Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentował Piotr Orzechowski,  omawiając nowy portal pw.ipn.gov.pl. Następnie głos zabrał dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, który przedstawił działalność Muzeum Powstania Wielkopolskiego oraz podkreślił konieczność szybkiej realizacji budowy nowego gmachu dla muzeum. Na zakończenie tej części wystąpił dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek, prezentując publikacje oraz dokumenty dotyczące Powstania Wielkopolskiego znajdujące się w zasobie Archiwum. W drugiej części Zjazdu, którą rozpoczęło wystąpienie prezesa Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa, poruszano tematy związane z działalnością Klubów Młodzieżowych. Swoje działania zaprezentowały trzy poznańskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi oraz Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny.
Na zakończenie Zjazdu przyjęta została Deklaracja Młodzieży w 100. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze.

DEKLARACJA MŁODZIEŻY W 100. ROCZNICĘ PODPISANIA ROZEJMU W TREWIRZE
PRZYGOTOWANA PRZEZ KLUB MŁODZIEŻOWY TOWARZYSTWA PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO IM. ZDZISŁAWA HENRYKA GROTA PRZY LICEUM ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU

Przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego tworzyły się liczne ugrupowania i organizacje mające na celu przygotowanie obywateli do walki. Powstawały kluby dla młodzieży, gromadzono broń i zaciągano się do pruskiej armii by zdobyć doświadczenie wojskowe. Kilkadziesiąt lat wcześniej wszczęto postępowania mające na celu podniesienie świadomości narodowej oraz poziomu edukacji ludzi wywodzących się z niższych warstw społecznych. Realizacja idei pracy organicznej miała na celu stworzenie ze społeczeństwa polskiego zdrowego, silnego organizmu, zdolnego do wyzwolenia się spod okupacji. Należy uhonorować takich działaczy, jak : ks. Leon Przyłuski, Paweł Edmund Strzelecki, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski, Hipolit Cegielski, Augustyn Szamarzewski, ks. Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski.

Miesiąc temu świętowaliśmy 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 1918 roku tysiące Polek i Polaków podjęło walkę o swoje marzenia i niepodległość. Wszystkim bohaterom należy się cześć i pamięć. Szczególnie na kartach naszej historii powstańczej zapisali się : Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Stanisław Taczak, Józef Dowbor-Muśnicki, Kazimierz Grudzielski, Zygmunt Kittel, Leon Prauziński, Kazimierz Zenkteler, Marcin Rożek, Bernard Śliwiński. Odznaczyli się ogromnym zaangażowaniem w walce o niepodległość, o lepsze jutro Polski
Niech pamięć o Powstańcach będzie dla nas nie tylko wspomnieniem, ale także inspiracją i zachętą do dalszego propagowania wiedzy o historii naszego regionu. Sprawmy, aby ludzie, którzy nierzadko poświęcali wszystko dla dobra ojczyzny, nie byli zapomnieni – ale stali się wzorem postępowania zarówno w czasach pokoju, jak i wojny. Miejmy świadomość wagi powstańczego zrywu dla odrodzenia się Polski i jej przyszłości.

Poznań, 15.02.2019 r.