15 lutego 2019 r. – przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania skwerowi położonemu nieopodal, u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Niezłomnych, nazwy „Skwer Skautów Powstańców Wielkopolskich”. Uhonorowano w ten sposób zdobycie podczas powstania fortu Grolman, znajdującego się wówczas w miejscu, gdzie dziś stoi hotel „Andersia”. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali: sekretarz Miasta Stanisław Tamm, prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał, prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski – wnuk Wincentego Wierzejewskiego, dowódcy kompanii skautów, która opanowała fort podczas powstania oraz komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński.
Do Poznania przybyło ok. 2000 harcerzy, aby wziąć udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, którego przewodnim tematem była 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość pod pomnikiem poprzedziły warsztaty tematyczne oraz gra miejska szlakiem powstańczym.
Organizatorzy wydarzenia: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wielkopolskiego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919.