15 lutego 2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim przyjęła imię Powstańców Wielkopolskich. W kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbyła się uroczysta msza św., w czasie której został poświęcony sztandar szkoły. Następnie rozpoczęły się uroczystości w budynku szkolnym przy ul. Krotoszyńskiej. Zebranych powitała dyrektor Beata Dymna-Heine. Wśród gości znaleźli się m.in.: prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Zygmunt Banasiak. starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu Jarosław Klimczak, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Marian F. Nowak oraz przedstawiciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu dr Jakub Staszak. Odczytano akty nadania imienia i sztandaru szkole Następnie przedstawiciel Rady Rodziców przekazał sztandar na ręce dyrektor Beaty Dymnej – Heine, a od niej przejął go szkolny poczet sztandarowy. W imieniu społeczności szkolnej  złożyli uroczyste ślubowanie przewodniczący klas. Pod tablicą pamiątkową, znajdującą się na ścianie szkoły, delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.