8 lutego 2019 r. – na zaproszenie burmistrza Babimostu – Bernarda Radnego odbyła się konferencja z okazji 100-ej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W uroczystości między innymi wziął udział Władysław Dajczak – wojewoda lubuski i Mirosław Glaz – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Konferencję poprzedziło złożenie kwiatów i zapaleniem zniczy przez delegacje na cmentarzu – kwaterze powstańców. Oddział Lubuski TPPW 1918/19 reprezentowali: Jerzy Przybecki, Kamil Hypki i Tadeusz Kaźmierczak. W imieniu Towarzystwa wiązankę kwiatów na kwaterze powstańczej złożyli: Józefa Pietrzak – prezes koła w Babimoście, Danuta Wróblewska – prezes Koła w Kargowej i Jerzy Przybecki – prezes Zarządu Oddziału Lubuskiego. Następnie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, którą zapełniła licznie młodzież, kombatanci i zaproszeni goście, odbyła się nawiązująca do powstania prezentacja słowno – muzyczna, przygotowana przez młodzież szkolną. Prelekcję na temat „ Znaczenia Powstania Wielkopolskiego w historii Polski” przedstawił dr Marek Rezler. Konferencji towarzyszyły uczniowskie wystawy tematyczne, a także mobilna wystawa Lubuskiego Oddziału.