5 lutego 2019 r. – w Żagańskim Pałacu odbyło się założycielskie zebranie nowego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. W otwartej i miłej atmosferze omówiono zakres działania koła i zapoznano ze statutem Towarzystwa. Zebrani w trakcie dyskusji zgłosili wiele zagadnień i kierunków działania, a także zadeklarowali chęć pracy na rzecz Towarzystwa. Zebranie dokonało wyboru Zarządu Koła w składzie: Janusz Walter, syn powstańca – prezes, Grażyna Marciniak – sekretarz i Gertruda Filipowicz – skarbnik. Z ramienia Oddziału Lubuskiego TPPW uczestniczyli w nim Tadeusz Kaźmierczak i Jerzy Przybecki.