Pomnik podświetlony (640x311)

1 lutego 2019 r. – w auli byłego Gimnazjum w Brzozie zorganizowana została wieczornica historyczna , upamiętniająca wydarzenia z przełomu lat 1918 -1919. W obchodach udział wzięli m.in: wójt gminy  Wojciech Oskwarek, przewodniczący Rady Gminy  i  prezes Gminnego Koła TPPW – Waldemar Owczarzak  oraz  potomkowie Powstańców Wielkopolskich – córka powstańca Sylwestra Grochowiny – Ewa Przybylak z Poznania, syn powstańca Eugeniusz Grubczyński  z Bydgoszczy, wnukowie powstańców – Rafał Cyms i Wiesław Zachwieja,  radni z Mroczy, Barcina oraz  Nowej Wsi Wielkiej,  sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy. W  części artystycznej wieczoru, wystąpił chór ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie pod dyrekcją Magdaleny Robaszkiewicz. Podczas spotkania została wygłoszona prelekcja na temat walk powstańczych na terenie  Brzozy, którą wygłosił  Waldemar Owczarzak. Następnie historyk Piotr Adamczewski przedstawił w formie prezentacji losy ludności cywilnej z Rynarzewa w okresie Powstania Wielkopolskiego. W kolejnej części wieczoru wójt wręczył dyplomy osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz patriotycznego wychowania i krzewienia historii małej Ojczyzny. Wyróżniono m. in. Piotra Adamczewskiego, Zbigniewa Smutka, Stanisława Łupinę, Jacka Ciesiółkę, Tadeusza Korczaka, Leszka Malaka,   Sylwestra Tomczyka i Elżbietę Błaszczyńską.  Podczas wieczornicy uczestnicy zapoznali się również z wystawą tematyczną  ze zbiorów miejscowego kolekcjonera- Sylwestra Tomczyka. Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i bitwy o Brzozę zorganizowało Gminne Koło TPPW z prezesem Waldemarem Owczarzakiem na czele, przy finansowym wsparciu  wójta gminy Nowa Wieś Wielka.
3 lutego 2019 r.-  uroczystość rozpoczęła msza św. za Ojczyznę i Powstańców Wielkopolskich poległych w bitwie o Brzozę. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali na Skwer Niepodległości, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę. W ten sposób Władze Gminy uczciły pamięć 19 poległych Powstańców Wielkopolskich.  Podczas uroczystości przy pomniku Powstańców Wielkopolskich odegrano i odśpiewano hymn narodowy. Następnie odczytano apel poległych, a kompania  oddała salwę honorową. Przybyłe delegacje, zaproszeni goście, rodziny powstańców, kluby sportowe, druhowie z OSP złożyli wieńce i wiązanki oraz zapalili znicze u stóp pomnika przy akompaniamencie werbli orkiestry wojskowej..