ob5 (640x431)

6 stycznia 2019 r.– w Przemęcie miały miejsce uroczyste obchody setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę w miejscowym kościele farnym z udziałem przybyłych gości m.in. posła Krzysztofa Paszka i senatora Jana Filipa Libickiego oraz Kompanii Honorowej WP z pocztem sztandarowym z 3. Dywizjonu Artylerii Rakietowej z Sulechowa. Po jej zakończeniu uczestnicy udali się w zorganizowanym pochodzie prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą GCK i B na przemęcki Rynek. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu uczestników uroczystości przez wójta Janusza Frąckowiaka, krótki rys historyczny o przebiegu Powstania na Ziemi Przemęckiej przedstawił prezes Koła TPPW. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconej ks. Stanisławowi Kuliszakowi – organizatorowi Kompanii Przemęckiej – na ścianie kościoła pw. św. Andrzeja. Odsłonięcia tablicy dokonali prezes Koła TPPW A. Fornalski i wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak. Odczytano apel pamięci, w którym oddano hołd Polakom poległym w walkach narodowo – wyzwoleńczych, w tym powstańcom z Ziemi Przemęckiej. Na ich cześć została oddana przez Kompanię Honorową WP salwa honorowa. Delegacje samorządów powiatu wolsztyńskiego oraz gminy złożyły wieńce na Rynku, pod figurą Serca Jezusowego, gdzie znajdują się tablice informujące o utworzeniu Kompanii Przemęckiej w dniu 6 stycznia 1919 r. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty” i odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.