Komunikat w sprawie kampanii sprawozdawczo – wyborczej
w Wielkopolskim  Oddziale TPPW

W ostatnich miesiącach braliśmy wszyscy intensywny udział w przygotowaniach i w przebiegu obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości rocznicowe trwają nadal. Mamy satysfakcję, że wielkie zaangażowanie wszystkich członków Towarzystwa w ich przebieg znajduje odbicie we wzroście wiedzy na temat genezy, przebiegu i znaczenia Powstania wśród nie tylko społeczności Wielkopolski, ale i w całym kraju. Za to wielkie zaangażowanie w misji kultywowania pamięci bohaterów Powstania i ich czynów, serdecznie w imieniu swoim i Prezydium Oddziału wszystkim Koleżankom i Kolegom dziękuję.

Obecnie, jesteśmy w Towarzystwie w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej po kadencji 2015-2019.

Kampanię realizujemy na terenie Oddziału Wielkopolskiego w następujących etapach:

1) zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół – w nieprzekraczalnym
terminie do 22 lutego 2019 r.,
2) V Zjazd Oddziału Wielkopolskiego – Poznań 13 kwietnia 2019 r. (sobota) – godzinę i miejsce podamy
w  osobnym komunikacie i zaproszeniach.

Ad 1)

Zebrania należy zwoływać w dwóch terminach: o ustalonej godzinie
– I termin i 15 minut później – II termin.

W drugim terminie uchwały są ważne niezależnie od quorum.

Na zebraniach należy zatwierdzić sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji oraz wybrać  Zarząd Koła i delegatów na V Zjazd Oddziału.

Po zebraniu, należy przekazać do Oddziału protokół ze  składem Zarządu i listą wybranych delegatów.

Należy też dołączyć ankiety wybranych delegatów i ankietę Koła, (zostaną wysłane e-mailem).

Uwaga: Listy członków nie dołączamy, podajemy tylko w protokóle ilu jest członków Koła ogółem.

Ad 2)

Delegatów na zjazd Oddziału  wybieramy – zgodnie z uchwałą
Zarządu Głównego – wg. następującej zasady:

1 delegat na 20 członków Koła/Klubu – każdy następny delegat może być wybrany dla nowo rozpoczynającej się dziesiątki (tj. od 21 do 30 osób – razem 2 delegatów, od 31 do 40 –  razem 3 delegatów  itd.).

Jeśli prezes Koła nie został wybrany delegatem, to będzie również zaproszony na Zjazd Oddziału z głosem doradczym i prawem do kandydowania do władz.

Na Zjeździe Oddziału zostaną wybrane władze:
– Zarząd Oddziału,
– Komisja Rewizyjna,
– Sąd Koleżeński,
– Delegaci na VII Zjazd Krajowy,
który odbędzie się w maju 2019 r.

W imieniu Prezydium Zarządu
Wielkopolskiego Oddziału TPPW
Wawrzyniec Wierzejewski
Prezes Zarządu