Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci w dniu 19 stycznia 2019 r.

Mariana Jakubowicza

współzałożyciela naszego Towarzystwa,

wieloletniego członka Zarządu Głównego.

Za swą aktywną działalność w upamiętnianiu

zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,

upowszechnianiu wiedzy o nim i jego bohaterach

był wyróżniony Statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego

oraz Złotym Medalem „Wierni Tradycji”.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 28 stycznia br. o godz.11.10
na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19