2 (640x427)

4 stycznia 2019 r. – w Szkole Podstawowej w Ryczywole odbyła się uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich i przekazania sztandaru. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego i wyzwolenia Ryczywołu. Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły Krystyna Skrzypek , przedstawiając historię szkoły i kolejne etapy działań prowadzące do wyboru jej patrona. Złożyła też serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym praca wychowawcza wokół wyboru patrona przyniosła tak doskonałe efekty. W obchodach uczestniczyli m.in. E. Leszczyńska – wielkopolski kurator oświaty, S. Misiarek – wicedyrektor ODN w Poznaniu, wójt Gminy Ryczywół H. Szrama, przewodniczący Rady Gminy Ł. Krzyśko, radni, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Tadeusz Musiał oraz Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa, dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do tego szczególnego wydarzenia.