P1780026 (640x480)

4 stycznia 2019 r. – w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Historyczny pn. „Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawowali: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Feliks Łaszcz i burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. W konkursie udział wzięli uczniowie z następujących placówek : Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny w Trzciance oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach. Test konkursowy dotyczył zagadnień związanych z dziejami Wielkopolski w okresie rozbiorów, odzyskiwania niepodległości i inkorporacji w skład odrodzonej Rzeczypospolitej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i upominki.
Współzawodnictwu uczniów towarzyszyła wystawa czasowa pt. „Polska Walcząca” wypożyczona przez poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs i otwarcie ekspozycji były integralną częścią obchodów 100. rocznicy walk powstańczych o Miały.