19 grudnia 2018 r. – tradycyjnie o godzinie 11.00 pod pomnikiem „Dobosza” w Zielonej Górze, na Placu Powstańców Wielkopolskich uczczono 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Obchody poprzedziła msza św. za Ojczyznę, którą celebrował kapelan TPPW 1918/19 ks. Jan Pawlak.
Główną uroczystość prowadzili Katarzyna Zielińska i Damian Bączkiewicz – członkowie Rady Młodzieżowej Oddziału Lubuskiego TPPW. Po przywitaniu odegrano i odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 z Zielonej Góry zaprezentowali program artystyczny. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę. W uroczystości wzięli udział członkowie Prezydium Lubuskiego Zarządu Oddziału.
Po południu w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy ulicy Lisowskiego 1-3 odbyła się promocja nowej, uzupełnionej i poprawionej „Monografii oddziału Towarzystwa oraz nowej pozycji „Znaki Pamięci”. Najnowsze wydawnictwa zaprezentował prezes Jerzy Przybecki. Dr Jan Mielżyński opowiedział o pracy nad monografią, odkrywając wiele interesujących faktów, które pojawiły się przy tworzeniu tej bardzo potrzebnej pozycji. W promocji uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, prezesi środowisk kombatanckich i prezesi kół TPPW 1918/19. Prezes Oddziału Jerzy Przybecki i wiceprezes Tomasz Frąckowiak uhonorowali najbardziej zasłużonych członków i sympatyków Towarzystwa odznaczeniami – Medalami za zasługi dla Oddziału Lubuskiego oraz „Doboszami”. Każdy z uczestników spotkania otrzymał książki z zapewnieniem autorów, że zawarte w nich informacje będą stale wzbogacane i uzupełniane.