6 (640x360)

27 grudnia 2018 r. – w wielu miejscowościach województwa lubuskiego odbyły się uroczystości dla uczczenia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego:

  • na zielonogórskiej Nekropolii pod obeliskiem spotkali się członkowie rodzin powstańczych, sympatycy oraz członkowie TPPW 1918/19. Prezes Koła TPPW nr 5 Mieszko Kamiński opowiedział o potrzebie kultywowania pamięci o bohaterach sprzed stu lat. Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Następnie członkowie koła udali się ze zniczami na mogiły powstańców.
  • w Żaganiu, pod powstańczym obeliskiem na „Zielonej Dolinie” przy ul. Bema odbyła uroczystość, mająca charakter ceremoniału wojskowego z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej z 11 Batalionu Dowodzenia, 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego z Żagania. Uroczystość prowadził Leszek Maćkowiak, który powitał przybyłych na uroczystość, szczególnie rodzinę Powstańca Wielkopolskiego Jakuba Waltera. Andrzej Katarzyniec, burmistrz Żagania mówił o potrzebie pamięci i brania przykładu z wszystkich, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Natomiast informację dotyczącą losów powstańców przebywających w obozie jenieckim w Żaganiu przybliżył zebranym Marek Łazarz – dyrektor Żagańskiego Muzeum. Odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicz. W uroczystości wzięli udział: profesor Wiesław Hładkiewicz, Kamil Hypki i Jerzy Przybecki. Po zakończeniu uroczystości udano się na cmentarz, gdzie na grobach zapalono znicze pamięci.
  • we Wschowie warty honorowe przy obeliskach powstańczych na cmentarzach – komunalnym i parafialnym zaciągnęli członkowie OSW Strzelec, Stowarzyszenia Strzeleckiego Parasol i ZHP.
  • w Wiechlicach – Szprotawie, przy obelisku poświęconym Powstańcom Wielkopolskim, więzionym w tym miejscu w 1919 roku – w niemieckim obozie jenieckim, oddała hołd młodzież, zapalając znicz powstańczy z dołączonym listem „PAMIĘTAMY” i wstążką o narodowych barwach.