SAM_4732 (640x360)

11 grudnia 2018 r. – w poznańskim Odwachu – Muzeum Powstania Wielkopolskiego – odbyła się prelekcja dr. Bartosza Kruszyńskiego Wspomnienia Wojciecha Jedliny-Jacobsona „Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom… „. Dr Kruszyński jest tegorocznym laureatem Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Dobosz Powstania oraz redaktorem historycznym wspomnień W. Jedliny – Jacobsona. Spotkanie z udziałem rodziny pamiętnikarza, historyków, regionalistów oraz młodzieży przebiegło z refleksyjnym powstańczym akcentem. Organizatorem spotkania była Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego.