21 listopada 2018 r. – w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się gala podsumowującą przedsięwzięcia zrealizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. ODN od 10 lat realizował, obejmujący zasięgiem całą Wielkopolskę, projekt „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Pamiętamy!”. Wzięło nim udział 3500 szkół i ok. 100 tys. uczniów. W tym roku zorganizowano konkursy dla uczniów i nauczycieli m.in. wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i konkurs plastyczny na okolicznościową kartkę, w których wzięło udział 700 szkół. Patronat nad rocznicowymi przedsięwzięciami objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wielkopolski Kurator Oświaty. Podczas gali podsumowano wszystkie przedsięwzięcia oraz wręczono nagrody laureatom konkursów, certyfikaty oraz podziękowania przedstawicielom instytucji współpracujących z ODN, m.in. członkom Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski i przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego dr Zdzisław Kościański odznaczyli osoby szczególnie zaangażowane w realizację projektu odznaką honorową Towarzystwa „Wierni Tradycji”.