niepodlegla32 (640x427)

9 listopada 2018 r. –w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyła się w Szprotawie – Wiechlicach uroczystość na terenie, gdzie w latach 1918 /1919 znajdował się niemiecki obóz jeniecki, w którym byli więzieni między innymi Powstańcy Wielkopolscy. Po odegraniu hymnu i okolicznościowych wystąpieniach dokonano aktu odsłonięcia na pamiątkowym obelisku tablicy z nazwiskami pięciu powstańców, więzionych w tym obozie. Byli to: Adam Nowicki, Franciszek Nowicki, Stanisław Paetzold, Jerzy Stróżyk i Jan Zygmantowski. Aktu odsłonięcia dokonali wyróżniający się uczniowie Szkoły Podstawowej z Wiechlic. Składaniu wiązanek kwiatów i zapalaniu zniczy towarzyszył werbel. Tę część zakończyło wystąpienie uczennicy, która w imieniu społeczności szkolnej zadeklarowała przejęcie opieki nad tym miejscem pamięci.
Druga cześć uroczystości miała miejsce na placu, przed Szkołą Podstawową im. K. Makuszyńskiego, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę na elewacji szkoły i wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Uroczystego poświęcenia dokonali księża; Krzysztof Górzny – wyznania katolickiego i Andrey Bunzylo – wyznania grecko-katolickiego. Następnie w sali gimnastycznej została zaprezentowana część artystyczna pt. „1918 – 2018 Jesteś nasza NIEPODLEGŁA”, a przewodniczący lubuskiej Rady Młodzieżowej TPPW 1918/1919 Damian Bączkiewicz, ciekawie mówił o współczesnym patriotyzmie. Na zakończenie najmłodsi uczniowie, w narodowych barwach odtańczyli wzruszający „niepodległościowy taniec z szarfami”. Można było także zwiedzić okolicznościową wystawę. W uroczystości z ramienia TPPW 1918/1919 uczestniczyli: prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał, wiceprezes Janusz Sałata, prezes Oddziału Lubuskiego Jerzy Przybecki oraz  Damian Bączkiewicz i Katarzyna Sroka z lubuskiej Rady Młodzieżowej .