45518666_2409594382477663_9008244563881492480_o

5 listopada 2018 r. –  w 79. rocznicę pierwszych wysiedleń ludności polskiej w miejscu utworzonego przez Niemców obozu przesiedleńczego Poznań-Główna przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu odbyła się uroczystość zorganizowana przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych. Zebranych gości powitał przewodniczący Komitetu Henryk Walendowski oraz wprowadził zebranych w tematykę dotyczącą wysiedleń i opowiedział o swoich przeżyciach związanych z tym miejscem. Głos zabrali również: p.o. naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Marta Szczesiak-Ślusarek, prof. Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego oraz poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. Zebrani złożyli kwiaty oraz znicze pod głazem pamiątkowym przy ul. Bałtyckiej. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 reprezentował Karol Przesławski przewodniczący Rady Młodzieżowej TPPW.