Trzemżal (640x480)

5 października 2018 r. – w Trzemżalu, wsi leżącej nieopodal Trzemeszna, miała miejsce uroczystość upamiętniająca postać mjr. Mieczysława Palucha. Było to zwieńczenie cyklu obchodów rocznicowych związanych ze 100-leciem wybuchu Powstania Wielkopolskiego i udziałem w nim m.in. Mieczysława Palucha, organizowanych przez władze gminy Trzemeszno wraz miejscowymi szkołami i hufcem ZHP. Postać mjr. Palucha pozostaje w żywej pamięci lokalnej społeczności jako wybitnego Powstańca Wielkopolskiego i „syna chłopa z Trzemżala”, jak się sam określał. Centralnym punktem uroczystości było odsłonięcie kamienia z okolicznościową tablicą.