3 października 2018 r. – w Hotelu Bazar, tym samym, z balkonu którego przed stu laty przemawiał do mieszkańców Poznania Ignacy Jan Paderewski, odbyła się debata pod nazwą „O Powstaniu Wielkopolskim z perspektywy Krakowa, Warszawy i Poznania”. Debata została zorganizowana przez starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego i wzięli w niej udział prof. Andrzej Chwalba, prof. Waldemar Łazuga oraz prof. Tomasz Nałęcz. Moderatorem dyskusji był prof. Janusz Karwat. Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych z marszałkiem wielkopolskim Markiem Woźniakiem oraz grono członków TPPW z prezesem Zarządu Głównego Tadeuszem Musiałem i prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim. Debata ukazała m.in. różnorodność poglądów na temat Powstania Wielkopolskiego, jakie prezentują środowiska pozawielkopolskie. Uczestnicy debaty zgodzili się jednak z tezą, że zwycięskie Powstanie było niezbędne dla odzyskania niepodległości przez cały kraj, a bez udziału wojsk wielkopolskich byłoby niemożliwe ustalenie wschodnich granic państwa.