3 do 7 października 2018 r. – w Poznaniu odbyła się w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego XXII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2018”. To ważne dla krajowego ruchu filatelistycznego wydarzenie zostało zorganizowane dla uczczenia przypadających w roku bieżącym doniosłych jubileuszy: 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Z okazji wystawy Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek i kartki beznominałowe, a także arkusiki znaczków spersonalizowanych zawierające symbole związane z obiema rocznicami. Oprócz ekspozycji zbiorów filatelistycznych, często bardzo cennych i unikatowych, organizatorzy zorganizowali m.in. Sympozjum Polskiej Akademii Filatelistyki, rozpoczęte wykładem pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Geneza, przebieg” wygłoszonym przez prof. Bogusława Polaka, wybitnego historyka Powstania Wielkopolskiego i również zasłużonego filatelisty. W Komitecie Honorowym wystawy zasiadał m. in. Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.