23 października 2018 r. – na cmentarzu junikowskim w Poznaniu odbyła się kolejna akcja z cyklu „Dbamy i pamiętamy”. Wzięli w niej udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery”, Zespołu Szkół Mechanicznych i Szkoły Podstawowej nr 2. Wolontariusze uporządkowali m.in. kolumbarium z urnami Powstańców i wiele grobów indywidualnych, m.in. Adama Szulczyńskiego, Antoniego Adamczaka oraz Marii i Władysława Olszewskich i Kazimierza Nowakowskiego. W porządkowaniu grobów brał uczestniczyli m.in. prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz z ramienia Towarzystwa Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Dla upamiętnienia pochówków powstańczych – w roku 100-lecia Powstania – obok istniejących kamiennych tabliczek upamiętniających udział w Powstaniu, umieszczono także proporce „Tu spoczywa Powstaniec Wielkopolski”. Akcja ma miejsce na różnych cmentarzach poznańskich i trwa nadal. Do tej pory uporządkowano kilkaset grobów.