SAM_4459 (640x360)

26 października 2018 r. – w Szreniawie, dla uczczenia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, zorganizowane zostało przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego we współpracy z Politechniką Koszalińską oraz Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego „Wieś w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919″, które wpisuje się w cykl Seminariów Kościańskich. Gości powitali: dyrektor Muzeum dr Jan Maćkowiak i przewodniczący Komitetu Naukowego Seminarium prof. dr hab. Bogusław Polak.
W programie seminarium znalazły się referaty :
– prof. dr hab. Bogusław Polak „Społeczność wiejska w Powstaniu Wielkopolskim – stan badań, postulaty badawcze.”
– prof. dr hab. Waldemar Handke „Status chłopów polskich w Wielkopolsce od uwłaszczenia do Powstania 1918-1919 r.”
– Wanda Niegolewska „Udział ziemian w Powstaniu Wielkopolskim 1918- 1919 r. na przykładzie rodziny Niegolewskich.”
– prof. dr hab. Michał Henryk Umbreit i prof dr hab. Jerzy Masiakowski „Wiejskość Powstania Wielkopolskiego ”
– Wawrzyniec Wierzejewski „Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego.”
– dr Zdzisław Kościański „Społeczność wiejska zachodniej Wielkopolski w Powstaniu 1918-1919 r.”
– dr Jakub Staszak „Działania bojowe 1 kompanii jarocińskiej jako przykład udziału wsi w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r.”
W przerwie uczestnicy zwiedzili wystawy: „Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” oraz „Dezydery Chłapowski (1788-1879) Szwoleżer- Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa oraz Pracy Organicznej”. Podsumowania seminarium dokonał prof. dr hab. Bogusław Polak. Na zakończenie zabrali również głos: dyrektor Muzeum dr Jan Maćkowiak i prezes ZG TPPW Tadeusz Musiał, podkreślając znaczenie poruszanych tematów oraz składając podziękowania organizatorom i uczestnikom.