7(7) (640x426)
12 października 2018 r. = odbyła się uroczystość nadania imienia Kopanickiej Drużyny Powstańców Wielkopolskich i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Kopanicy. Zainaugurowała ona obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w gminie Siedlec . Obchody rozpoczęto spotkaniem w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcu, podczas którego ogłoszono otwarcie szlaku turystycznego upamiętniającego Powstanie i jego bohaterów , utworzonego w porozumieniu z Nadleśnictwami Wolsztyn i Babimost. Prelekcję wygłosił regionalista i nauczyciel szkoły w Kopanicy – Dariusz Poszwiński. Następnie złożono kwiaty przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu, w asyście żołnierzy Wojska Polskiego oraz odwiedzono miejsca pamięci w Grójcu Wielkim i Kopanicy. Jednocześnie w szkole odbyła się :żywa lekcja historii” przeprowadzona przez Macieja Myczkę (Stowarzyszenie Miłośników Wojskowości). W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej odprawiona została Msza św. z udziałem: pocztów sztandarowych, dyrekcji, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli rodzin Powstańców Wielkopolskich. delegacji TPPW z prezesami: Zarządu Głównego – Tadeuszem Musiałem, Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim oraz przewodniczącym Komisji Historycznej dr. Zdzisławem Kościańskim Obecni byli również prezesi i członkowie kół w: Wolsztynie, Przemęcie, Siedlcu, Kargowej, a także mieszkańcy.
Po jej zakończeniu uczestnicy uroczystości przeszli przed budynek szkoły podstawowej, gdzie miała miejsce główna uroczystość. Głos zabrali – dyrektor Agnieszka Nowicka i Dariusz Poszwiński, przedstawiając uzasadnienie i historię  starań o nadanie szkole imienia. Przewodniczący Rady Gminy Siedlec Andrzej Kaźmierczak odczytał treść uchwały nadającej Szkole Podstawowej w Kopanicy imię Kopanickiej Drużyny Powstańców Wielkopolskich. Po okolicznościowych przemówieniach wójta oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru oraz ślubowanie. Wójt gminy Siedlec Jacek Kolesiński wraz z dyrektorem szkoły Agnieszką Nowicką odsłonili tablicę pamiątkową, a przybyłe delegacje złożyły pod nią wiązanki kwiatów. Wydarzenie zakończył występ uczniów, podczas którego zaprezentowano nowy hymn szkoły. Uroczystościom towarzyszyła wystawa poświęcona walkom powstańczym w Kopanicy.