otwarcie senator (640x480)

11 października 2018 r. – w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbył się cykl wydarzeń kulturalnych i naukowych związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. W jego ramach zorganizowano konferencję naukową pt. Strażacka Niepodległa 1918. Referaty wygłosiło czternastu prelegentów z całej Polski, a poszczególne wystąpienia były poprzedzane występem orkiestry górniczej ( KWK Mysłowice – Wesoła). Dr Zdzisław Kościański (Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPPW 1918-1919 ) otworzył konferencję referatem na temat sytuacji zewnętrznej w Europie w 1918roku, a następnie podczas prezentacji przez prelegentów ziem polskich w 1918 roku wygłosił referat nt. sytuacji w zaborze pruskim. W pozostałych wystąpieniach pojawiały się także wątki wielkopolskie, m.in. Huberta Kolera ( WMP Rakoniewice) nt. strażaków wielkopolskich w walce o podtrzymanie polskości do 1918 roku. Otwarto nowe wystawy m.in.: -Strażacka Niepodległa 1918, prezentująca wkład polskich strażaków w odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Warto wspomnieć, że w kolejnych latach wystawa będzie rozbudowywana. W części poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919 znalazła się m.in. kolekcja polskich flag i proporców z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.