OLYMPUS DIGITAL CAMERA

7 października 2018 r. – członkowie Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej zorganizowali wycieczkę śladami kłeckich powstańców wielkopolskich. W drogę wyruszyli, nie tylko mieszkańcy gminy, ale także rodziny powstańców m.in. potomkowie rodziny Mężyńskich obecnie mieszkający w Szczecinie. Pierwszym miejscem na trasie był cmentarz parafialny w Rozdrażewie – miejsce spoczynku płka pil. Wiktora Pniewskiego, rodowitego kłecczanina, powstańca wielkopolskiego, zdobywcy Ławicy i jej pierwszego polskiego komendanta. Następnie uczestnicy udali się do Jarocina, gdzie spotkali się z autorem biografii Edmunda Rogalskiego – Andrzejem Gogulskim, który towarzyszył grupie podczas zwiedzania Jarocina. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również były jarociński garnizon – obecnie 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk, w którym służył Rogalski , a także dawny ratusz miejski – (Muzeum Regionalne) i parafialny cmentarz w Jarocinie, miejsce spoczynku kpt. Edmunda Rogalskiego.
Urodzony w Kłecku Edmund Rogalski, dowódca Kłeckiej Kompanii z 1918/1919 roku, po zakończeniu działań powstańczych na początku lat dwudziestych minionego wieku został burmistrzem Jarocina. Wcześniej piął się po szczeblach wojskowej kariery w jarocińskim garnizonie. Służbę wojskową zakończył, w stopniu kapitana. Pamięć jarociniaków o burmistrzu Rogalskim jest nadal żywa, świadczy o tym m.in. nadanie w bieżącym roku jego imienia jednej z ulic Jarocina. Kpt. Edmundowi Rogalskiemu zawdzięczamy powstanie publikacji „Kompanja Kłeckowska”.

Fot. Jacek Molenda