IMG_20181007_112318 (480x640)

7 października 2018 r. – na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyła się impreza plenerowa z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Z wielkopolskiej ziemi (Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…) organizowana przez Oddział Wielkopolski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa. Głównym celem była prezentacja Powstania Wielkopolskiego z okazji 100. lecia jego wybuchu i propagowanie postaw patriotycznych. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski i dyrektor Muzeum Jan Maćkowiak. Następnie chór „Arion” wystąpił z repertuarem pieśni wielkopolskich i patriotycznych. O genezie i znaczeniu Powstania Wielkopolskiego mówił dr Marek Rezler – historyk i popularyzator wiedzy o powstaniu. Wśród atrakcji, które przygotowano dla uczestników imprezy należy wspomnieć m. in. teatrzyk dla dzieci z przedstawieniem pt. „Wóz Drzymały”, w którym została ukazana historia Michała Drzymały i jego walki z germanizacją, występ „Kapeli zza Winkla”, degustację „zupy powstańczej”, kawy zbożowej przygotowanej według oryginalnych receptur z czasów walk powstańczych, oraz prezentację w wykonaniu szwadronu ułanów w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, z pokazem jazdy i elementami walki. Na placu głównym stanął obóz powstańczy, gdzie rekonstruktorzy zaprezentowali umundurowanie wojsk wielkopolskich, broń oraz szpital polowy. Dla uczestników przygotowano również komiks o Powstaniu Wielkopolskim, okolicznościowe foldery z kalendarium walk powstańczych oraz wydawnictwa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Całość uzupełniły stanowiska interaktywne i warsztaty dla dzieci, gdzie najmłodsi uczestnicy festynu mogli tworzyć rozetki powstańcze, okolicznościowe kolorowanki, pieczątki, chorągiewki itp. Impreza cieszyła się szczególnie dużym zainteresowaniem członków i sympatyków Towarzystwa, którzy przybyli często z całymi rodzinami, pasjonatów historii oraz wszystkich tych, którym droga jest pamięć o Powstaniu i jego bohaterach.
Równolegle odbywała się doroczna impreza muzealna „Poznańska Pyra”, która stanowiła świetną okazję do poznania historii techniki rolniczej związanej z uprawą i zbiorem ziemniaka, warzywa szczególnie cenionego i popularnego na terenie Wielkopolski.