P1760827 (480x640)

21 września 2018 r. – Monika Kornacka i Arkadiusz Słabig – nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, a zarazem członkowie-założyciele mialskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – zorganizowali młodzieżowy rajd nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Trasa wyprawy – licząca nieprzypadkowo 100 km – wiodła przez pogranicze powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego i szamotulskiego. Uczestnicy eskapady odwiedzili: ślady po olęderskiej osadzie Bronice, leśniczówkę Gospódka (głaz upamiętniający postać Antoniego Jarochowskiego – żołnierza I wojny światowej, powstańca wielkopolskiego, konspiratora Armii Krajowej, zamordowanego przez nazistów w 1944 r.), mogiłę strzelców wielkopolskich w osadzie Pławisko, nadwarciańskie miejscowości Zatom Stary i Nowy (znane ze słynnego zdjęcia z powstańczym działem „Barbara”), powiatowy ośrodek Międzychód (wizytowany w styczniu 1920 r. przez samego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego), Kamionnę (miejsce zaciętej bitwy żołnierzy wielkopolskich z Niemcami w dniu 16 stycznia 1919 r.), Kwilcz (rodzinne gniazdo płk. Łukasza Cieplińskiego, bohaterskiego żołnierza Września 1939 r., jednego z dowódców Armii Krajowej, ostatniego komendanta antykomunistycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”) oraz Sieraków (będący świadkiem bitwy z lutego 1813 r. stoczonej między rosyjskimi kozakami gen. Aleksandra Czernyszewa a broniącymi miasta podkomendnymi gen. Romualda Giedroycia, wyzwolony po latach niewoli przez polskich powstańców w nocy z 7 na 8 stycznia 1919 r.). Symboliczny kres rajdu wyznaczył kamień w osadzie Gogolice. Wykuta na nim w 1928 r. inskrypcja odwoływała się do dziesiątej rocznicę odzyskania suwerenności przez naród polski. Niniejsza wyprawa zapoczątkowała szereg inicjatyw mających na celu popularyzację wśród młodzieży dziejów państwa polskiego i regionu wielkopolskiego, a także promocję szkoły w Miałach noszącej zaszczytny patronat Powstańców Wielkopolskich.