W związku z licznymi pytaniami informujemy, że w dniu 14 lipca br. Zarząd Główny naszego Towarzystwa skierował do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym wyrażając uznanie dla inicjatywy Premiera objęcia specjalną ochroną grobów polskich bohaterów, prosi o uwzględnienie w przygotowywanej ustawie także grobów Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich. Pismo podpisali: Robert Gaweł – Senator RP, Prezes Koła TPPW w Gnieźnie oraz Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego TPPW.
Na początku września br. otrzymaliśmy odpowiedź (datowaną 31.08.2018 r.) od Pana Michała Dworczyka – Sekretarza Stanu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której zapewnia, że „przedstawiona propozycja zostanie poddana analizie w toku prac nad projektem ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski”.