P1130195-1 (640x480)

1 września 2018 r. – w Szkole Podstawowej w Pamiątkowie miała miejsce uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich, którą poprzedziło oddanie do użytku nowej części budynku. Zabierając głos dyrektor szkoły Alina Jankowska przedstawiła drogę do realizacji tego przedsięwzięcia oraz podziękowała inicjatorom i wykonawcom rozbudowy szkoły. W imienia Rady Miasta i Gminy Szamotuły uchwałę o nadaniu imienia odczytał jej wiceprzewodniczący Jerzy Najderek. Dyrektor szkoły, dziękując za przekazany tekst uchwały, ogłosiła dzień 16 lutego Dniem Patrona Szkoły. Następnie chór zaśpiewał po raz pierwszy nowy szkolny hymn. Głos zabrał również Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, podkreślając znaczenie utrwalania wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego. W uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich w imieniu Zarządu Głównego TPPW  wzięli udział prezesi: Tadeusz Musiał i Wawrzyniec Wierzejewski.