W dniu 25 sierpnia br. na cmentarzu w Buku pożegnaliśmy zmarłego 22 sierpnia

śp. Bolesława Piechowiaka.

Bolesław Piechowiak urodził się w 1930 r. Swoje życie zawodowe związał z rolnictwem i gospodarką żywnościową. Pełnił wiele kierowniczych funkcji, min. był zastępcą dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W 1994 roku wstąpił do Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Koła nr 1 w Poznaniu. Za zasługi w upamiętnianiu Powstania Wielkopolskiego  został wyróżniony w roku 2009 Medalem TPPW „Wierni Tradycji”.