6 do 16 sierpnia 2018 r. – na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku miał miejsce Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego „Gdańsk 2018”. W jego ramach odbył się również doroczny Zlot Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Zjazd zorganizowano dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestniczyło w nim ok. 15.000 zuchów i harcerzy i 500 seniorów. Zjazd gościł wielu prominentnych gości. Wzięło w nim też udział wielu Wielkopolan, w tym liczna grupa członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, którzy wzbogacali realizowany program o treści związane ze znaczeniem Powstania Wielkopolskiego w dziele odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie Zjazdu zorganizowano szereg wystaw i imprez o charakterze patriotycznym, w tym mobilną wystawę Muzeum Harcerstwa, gdzie wykazano m. in. wkład skautów wielkopolskich w Powstanie Wielkopolskie i na rzecz odzyskania niepodległości oraz w zjednoczenie ruchu harcerskiego, które nastąpiło w Lublinie w 1918 r. Przedstawicielem Zarządu Głównego TPPW na Zjeździe był phm. Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego, potomek skautów-założycieli ZHP w b. zaborze pruskim.