7 sierpnia 2018 r. – w Inowrocławiu odbył się IV Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Uczestniczył w nim wnuk założyciela pierwszej drużyny harcerskiej w Bydgoszczy Jana Wierzejewskiego – phm. Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Harcerze bydgoscy brali udział w przygotowaniach do wybuchu Powstania Wielkopolskiego i uczestniczyli w walkach powstańczych.
Uczestnicy Złazu oddali cześć pod Pomnikiem Obrońców Inowrocławia w 1939 r. i pomnikiem poświęconym Janowi Pawłowi II – Honorowemu Obywatelowi Inowrocławia. Na terenie Jednostki Wojskowej nr 1523 uczestnicy zapoznali się w Izbie Pamięci z tradycją jednostki, nawiązującą do historii 5 pułku piechoty (późniejszego, po scaleniu Wojska Wielkopolskiego z Wojskiem Polskim – 59 pp). Złożono kwiaty przed tablicą znajdującą się na terenie jednostki dokumentującą walki powstańcze w Inowrocławiu. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili płk hm. Jan Czerniak, były dowódca 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego, jednostki kontynuującej tradycje 59 pp, Edmund Mikołajczak, historyk i regionalista, działacz TPPW w Inowrocławiu, laureat Nagrody Dobosza z 2010 r. oraz Wawrzyniec Wierzejewski. Uczestnicy Złazu zwiedzili miasto wraz z jego częścią sanatoryjno-wypoczynkową i wzięli udział w  spotkaniu z prezydentem miasta Ryszardem Brejzą.