SAM_3218 (471x640)
18 lipca 2018 r. – w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 odsłonięto w Nowym Tomyślu mural ku pamięci ppłk rez. dr. medycyny Franciszka Rosta, który m.in. brał aktywny udział w tworzeniu się konspiracji niepodległościowej, uczestniczył w walkach podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i o granice państwa polskiego. W okresie międzywojennym kierował miejscowym szpitalem. W uroczystości wzięli udział m.in.: członkowie rodziny pułkownika, przedstawiciel RKU w Nowym Tomyślu, członkowie Stowarzyszenia Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym z Maciejem Myczką na czele ( który wystąpił w mundurze historycznym pułkownika WP), radni, młodzież oraz mieszkańcy. Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919) reprezentował dr Zdzisław Kościański. W akcie odsłonięcia muralu uczestniczył wnuk pułkownika – profesor Roman Świetlik. Inspiracją do tego działania była wieloletnia popularyzacja tej postaci przez dr. Zdzisława Kościańskiego. Autorem muralu jest Jarosław Fabiś.