OLYMPUS DIGITAL CAMERA
15 lipca 2018 r. – w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie została uroczyście otwarta wystawa czasowa pt. „Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919”. Wydarzenie to wpisuje się w obchody, przypadającej w tym roku, setnej rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Gości przywitał wicedyrektor Muzeum Wojciech Szczepkowski. W imieniu autorów cel i założenia wystawy przedstawiła Anna Barłóg – Mitmańska. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowali: prezes honorowy TPPW Stefan Barłóg i sekretarz generalny ZG TPPW Piotr Wojtczak. Wystawa powstała na bazie zbiorów: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Regionalnego w Stęszewie, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Muzeum Powstania Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu, a także kolekcji osób prywatnych. Prezentowana ekspozycja składa się z dwóch części: pierwsza ukazuje rolę kobiet w okresie przygotowań do niepodległościowego zrywu, druga – czynny udział w służbie powstańczej (medyczno – sanitarnej).
Warto nadmienić, że w roku 2014 szreniawskie Muzeum znalazło się w gronie laureatów nagrody honorowej TPPW – statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.