23 czerwca 2018 r. – w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, przy ulicy Piekary odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie z działalności finansowej Towarzystwa za rok 2017 oraz ustalenia dotyczące kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach i oddziałach przed VII Zjazdem Delegatów TPPW w 2019 r. Zebrani zapoznali się również z kalendarium obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Po zakończeniu obrad wielu uczestników przeniosło się na Stary Rynek w Poznaniu, gdzie Wielkopolski Oddział Towarzystwa zorganizował, w ramach Jarmarku Świętojańskiego, Dzień Tradycji.