SAM_3159 (640x480)
23 czerwca 2018 r. – już po raz czwarty Oddział Wielkopolski TPPW zorganizował na Rynku Starego Miasta w Poznaniu, w ramach Jarmarku Świętojańskiego, Dzień Tradycji. Impreza, która miała charakter festynu była adresowana nie tylko do członków i sympatyków Towarzystwa, ale również do mieszkańców Poznania oraz turystów z kraju i zagranicy. Odbywała się na scenie przed ratuszem i wokół. Celem imprezy było ukazanie Powstania Wielkopolskiego, w stulecie jego wybuchu, jako wydarzenia podniosłego i radosnego. Rozpoczął ją hejnał z wieży ratusza poznańskiego i pokaz koziołków ratuszowych. Uczestników imprezy powitał prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski, a słowo wstępne wygłosił Ojciec Eustachy Rakoczy ZP, paulin z Częstochowy, kapelan Towarzystwa. Imprezę poprowadził Paweł Kuleszewicz, animator ruchu kulturalnego, artysta estradowy, dyrektor teatru dla dzieci. Występy rozpoczął Chór Męski „Arion” z Poznania pod dyrekcją Zbigniewa Ścigockiego z dyrygentem Jackiem Pawełczakiem, inicjując „Rotę”. Koncert Chóru obejmował szereg pieśni patriotycznych związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Pogadankę na temat miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego wygłosił red. Paweł Anders z Centrum Animacji Kultury i redakcji „Kroniki Wielkopolski”. Następnie zaprezentowała się „Kapela Zza Winkla” z Nowego Tomyśla, ukazując bogactwo regionalnej twórczości muzycznej związanej z Wielkopolską. Występ zespołu był okazją do wykonania nowych utworów związanych z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kolejnym punktem programu był występ zespołu harcersko-zuchowego ze Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich. Stał się on okazją do zaprezentowania wielu, często znanych, piosenek harcerskich, które w swej treści nawiązywały niejednokrotnie do okresu Powstania, co wzbudziło szczególne uznanie i wzruszenie zebranych. W przerwie między koncertami prowadzący Paweł Kuleszewicz zaprosił uczestników do wzięcia udziału w konkursie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego. Wzięli w nim udział nie tylko mieszkańcy Wielkopolski, ale i goście spoza regionu. Okazało się, że wszyscy uczestnicy mogli wykazać się znaczącą wiedzą o Powstaniu. Kolejną pogadankę na temat Powstania i organizacjach kombatanckich Powstańców oraz o misji i działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 wygłosił dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej TPPW. Następnie duet -Agnieszka Szymańska i Paweł Kuleszewicz wykonał recital pieśni powstańczych i wojskowych. Występy spuentował Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego pod dyrekcją i batutą Ryszarda Łuczaka, który zaprezentował koncertowo pieśni wielkopolskie oraz patriotyczne, w tym te związane z Powstaniem Wielkopolskim. Na zakończenie występu słowo o Powstaniu wygłosił Ryszard Łuczak. W trakcie występów wokół sceny były prezentowane stoiska z różnorodnymi artefaktami dotyczącymi Powstania Wielkopolskiego. Wyróżniały się prezentacje Piotra Stacheckiego, prezesa Koła TPPW Poznań Centrum II oraz Marcina Nowakowskiego i współpracowników, znanych pasjonatów Powstania. Swoje dzieła prezentował również Dominik Ohde, przewodnik i kolekcjoner. Pracownię przygotowywania rozetek powstańczych zorganizowała Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW wraz z dyrektor Danutą Wielbowicz i pracownicami Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Na stoisku można było otrzymać bezpłatne materiały dotyczące obchodzonej rocznicy 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnikom imprezy wydawano okolicznościowe certyfikaty zaświadczające o udziale w wydarzeniu i oddaniu czci bohaterskim Powstańcom Wielkopolskim. Przed Odwachem – Muzeum Powstania Wielkopolskiego miało miejsce czytanie dzieciom książek o tematyce nawiązującej do Powstania Wielkopolskiego. W mundurze Wojsk Wielkopolskich czytał książki m.in. Dominik Górny – poeta, dziennikarz i działacz społeczny.