22 czerwca 2018 r. – miała miejsce kolejna, trzecia już sesja, w ramach cyklu „Młodzi o Powstaniu” organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach wspólnego z Urzędem Miasta Poznania projektu „Poznański sposób na niepodległość”. Przebiegała ona pod hasłem „Zabór pruski i Powstanie Wielkopolskie – zapomniane epizody”. Wykład plenarny nt. Wincentego Wierzejewskiego, organizatora zbrojnej konspiracji przedpowstaniowej wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Po dyskusji, w której rozwinięto szereg poruszonych wcześniej w wykładzie wątków, wygłoszono referaty na temat różnych aspektów z okresu zaboru pruskiego i Powstania Wielkopolskiego. Moderatorem pierwszego panelu dyskusyjnego był Krystian Jabłoński, a referaty wygłaszali: Maciej Elantkowski (WH UAM) – „Polscy żołnierze w armii niemieckiej i ich rola w początkowym okresie powstania, na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego”, mgr Krzysztof Galubiński (WPiA, WH UAM) – „Relacje między Powiatową Radą Ludową w Kościanie a Rezerwą Skautową w przededniu oraz w trakcie Powstania Wielkopolskiego”.
W drugim panelu dyskusyjnym z moderatorem Łukaszem Hajdrychem udział wzięli: Krystian Jabłoński (WPiA, WH UAM) – „Wyzwolenie Trzemeszna i Mogilna – zapomniani bohaterowie”, Kacper Awzan (WH UAM) – „Wielkopolska doby Powstania wobec konfliktu o Spisz i Orawę w świetle relacji poznańskich dzienników”, mgr Izabella Kopczyńska (WH UAM) – „Towarzystwo Narodowe i jego droga do niepodległości”, mgr Joanna Wałkowska (PTPN) – „Czy zawsze Polak to katolik? Działalność niepodległościowa pastora Jana Wilhelma Kassyusza”. Każdy z referatów wzbudzał żywą dyskusję, która wzbogacała przedstawione wątki i tezy. W dyskusjach panelowych brał też czynny udział Wiesław Hernacki, prezes Towarzystwa Pamięci Majora Mieczysława Palucha. Sesję podsumowała Joanna Wałkowska z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zapowiadając kolejne cykle na temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.