35531878_1758507584196749_8960550249139535872_n (640x341)

18 czerwca 2018 r. – w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja działalności klubów młodzieżowych TPPW w poznańskich szkołach. Zgromadzonych gości powitała dyrektor Liceum Barbara Płotkowiak, a wykład okolicznościowy wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW. Pracę klubów młodzieżowych oraz zadania Rady Młodzieżowej przedstawił Karol Przesławski. Następnie młodzież wraz z opiekunami odebrała legitymacje członkowskie oraz certyfikaty. Spotkanie zakończyło przemówienie Heliodora Kozłowskiego, który podkreślił potrzebę upamiętniania i upowszechniania wiedzy o  Powstaniu Wielkopolskim. Kluby powołano w następujących poznańskich szkołach: LO św. Marii Magdaleny, XV LO im. prof. Wiktora Degi, Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, Zespole Szkół Zawodowych nr 6, XXXVII LO oraz u gospodarzy uroczystości – V LO w Poznaniu.