Uczestnicy konkursu.JPG,maxwidth,1365.6,maxheight,631.1999999999999 (640x424)

13 czerwca 2018 r. – w Regionalnej Izbie Tradycji w Gołańczy przeprowadzony został XXVII Konkurs wiedzy o ziemi gołanieckiej dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919 r. W konkursie uczestniczyły cztery trzyosobowe drużyny szkół podstawowych gołanieckiej gminy. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny i odpowiadali ustnie na pytania dotyczące głównie przebiegu powstania w okolicach Gołańczy, działań gołanieckiej kompanii powstańczej oraz lokalnych miejsc pamięci powstania. W konkursie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Norberta Przybylskiego w Smogulcu. Organizatorem konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej i Gołaniecki Ośrodek Kultury. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody książkowe ufundowane przez Miasto i Gminę, a wręczone przez obecnych na konkursie wiceburmistrz Urszulę Wierzbicką i przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Józefa Ryłko.