_MG_7813 (640x426)
4–6 czerwca 2018 r. – na trasie Gniezno–Szubin odbył się rajd konny szlakiem bojowym 3./17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Celem rajdu było uczczenie w ten wyjątkowy sposób wszystkich Powstańców Wielkopolskich frontu północnego. Przedsięwzięcie ułanów zostało wsparte przez dyrektora poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Rafała Reczka oraz prezydenta Gniezna Tomasza Budasza. Rajd rozpoczął się na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie przy udziale młodzieży i dzieci z gnieźnieńskich szkół i przedszkoli. Na plac wjechało konno siedmiu ułanów z Oddziału Terenowego im. 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, należącego do Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski. W uroczystości udział wzięli prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Koła Poznań-Centrum II Towarzystwa Piotr  Stachecki oraz członek Zarządu Głównego Towarzystwa  prof. Michał Umbreit. Poznański Oddział IPN reprezentowała Julita Ratajczak – zastępca naczelnika OBL. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę ułanów ppor. Adama Frąckowiaka prezydentowi Gniezna. Następnie odegrano Mazurka Dąbrowskiego, Bogurodzicę i Rotę. Prowadzący uroczystość Paweł Kochański, inicjator rajdu przywitał zgromadzonych gości. Po okolicznościowych wystąpieniach prezydenta Gniezna, proboszcza bazyliki katedralnej ks. Jana Kasprowicza i prezesa Polskiego Klubu Kawaleryjskiego płk. Marka Dragana, rozpoczęły się pokazy kawaleryjskich umiejętności władania lancą i szablą. Po ich zakończeniu ułani podjechali pod pomnik króla Bolesława Chrobrego, gdzie oddali hołd  wybitnemu monarsze i z pieśnią na ustach  odjechali w kierunku Trzemeszna. W Trzemesznie zaprezentowali pokaz przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami, w tym dziećmi z pobliskiej szkoły. Ułani pokazali kunszt swoich jeździecko-kaskaderskich umiejętności, pozorując atak zarówno szablą, jak i lancą na pozorniki przedstawiające wrogich żołnierzy. Po pokazach ppor. Frąckowiak i kpr. Kochański, w towarzystwie zastępcy burmistrza Dariusza Jankowskiego, udali się na pobliski cmentarz, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach Powstańców Wielkopolskich.  Burmistrz Trzemeszna Krzysztof  Dereziński podziękował ułanom za organizację wydarzenia i jego edukacyjny walor. W kolejnych etapach rajdu ułani odwiedzili: Mogilno, Żnin , Łabiszyn i Szubin, prezentując swoje umiejętności oraz wiedzę o historii bojów powstańczych i dziejach kawalerii. Wszędzie witani byli przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i wzbudzali zainteresowanie mieszkańców, szczególnie młodzieży i dzieci. Po ostatnim spotkaniu, które miało miejsce  pod ruinami szubińskiego średniowiecznego zamku, ułani wyruszyli pojazdami mechanicznymi w drogę powrotną do Gniezna, gdzie nastąpiło zakończenie rajdu.