nt 31

Gallery with ID 100 doesn't exist.21maja 2018 r.  – w Nowym Tomyślu otwarto wystawę  „Ojcowie Niepodległości”. Uroczystość poprzedziła część edukacyjna w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, Głos zabrali przedstawiciele organizatorów: burmistrz Nowego Tomyśla dr Włodzimierz Hibner oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek. Podczas tej części dr Zdzisław Kościański (Prezydium  ZG TPPW 1918/19 ) wygłosił wykład o „Polskich drogach do Niepodległości”, w którym nakreślił znaczenie Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli na Plac Niepodległości. Tam kwiaty pod pomnikiem złożyli wspólnie starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, burmistrz Nowego Tomyśla  dr Włodzimierz Hibner, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek oraz dr Zdzisław Kościański.
Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, w tym w wyniku Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919 .